እንቛዕ ደሓን መጻእኩም

ዕላማ እዚ መርበብ ሓበሬታ

የሱስ ድሕሪ ምትሳኡን ቅድሚ ምዕራጉን ንደቂ መዛሙርቱ ዝሃቦ ትእዛዝ ኔሩ። 
"ስለዚ ኺዱ ንዅሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም፡ ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ኸኣ እናመሃርኩም፡ ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ፡ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ።" ማቴ. 28፡19-20
ስለዚ እቲ ዝጠፍአ ክርከብ እቲ ዝተተኸበ ድማ ከመሃርን ክዓብን ናይ ኩሉ ኣማኒ ስራሕ እዩ።

Sunset Views
White Plants
Meditation
Incense
Foggy Forest
Dandelion Leaves
 

Subscribe Form

Thanks for submitting!

 
Search
 

Contact

Thanks for submitting!